Vakblad artikel

Verwijdering hormonen en geneesmiddelen uit drinkwater ter discussie

Artikelen

“Voor- en tegenstanders discussieerden, tijdens de jaarlijkse BTO-workshop Waterbehandeling, uitgebreid over de stelling ‘Hormonen en geneesmiddelen moeten volledig verwijderd worden uit drinkwater’. Voorstanders beargumenteerden dat verwijdering nodig is om het vertrouwen van de consument
te behouden. Zij pleitten voor hantering van het voorzorgsprincipe. Tegenstanders brachten in dat er momenteel geen risico’s zijn voor de volksgezondheid en dat volledige verwijdering duur is. Bovendien is het niet duurzaam, omdat verwijdering veel energie kost en extra afvalstoffen veroorzaakt. Uiteindelijk gaven de deelnemers aan de workshop de voorkeur aan een brongerichte aanpak van hormonen en geneesmiddelen die de bronnen voor drinkwater bereiken.”

(Citaat: Nederlof, M., Leerdam, R. van, Groenendijk, M. – Verwijdering hormonen en geneesmiddelen uit drinkwater ter discussie – H2O 42(2009)18, p.30)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?