Vakblad artikel

Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen

Artikelen

“Het Nederlandse waterleidingnet bestaat momenteel voor ongeveer de helft uit pvc-leidingen. Eén van de conclusies van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven luidde dat de levensduur van pvc-buizen afhankelijk is van een combinatie van initiële materiaaleigenschappen en van de belastingen die de buis ondervindt. Binnen dit onderzoek is een methode ontwikkeld om de restlevensduur te bepalen van de pvc-leidingen die in gebruik zijn, namelijk de ‘weerstand tegen langzame scheurgroei’. Deze weerstand geeft inzicht in de kans op vroegtijdig falen van een leiding. De testmethode is toegepast op schadegevallen uit de praktijk van Oasen om een uitspraak te doen over het wel of niet saneren van pvc-leidingen. De combinatie van verschillende onderzoeken blijkt een goede verklaring te geven voor opgetreden storingen in pvc-leidingen van Oasen. Hierdoor zijn saneringsbeslissingen beter en eenvoudiger te onderbouwen. De gevolgde methode van monitoring van de storingsfrequentie, gedetailleerd materiaalonderzoek (breukvlakonderzoek, MTC-test en bepaling van de weerstand tegen langzame scheurgroei) en het inschatten van de aanwezige belastingen geldt nu binnen Oasen dan ook als standaard voor grote saneringsbeslissingen over pvc-leidingen.”

(Citaat: Mesman, G.A.M., Slaats, P.G.G., Boersma, A., Schultz, B. – Nieuwe methode inzetbaar bij saneringsbeslissingen PVC-leidingen – H2O 42(2009)16-17, p.44-47)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?