Vakblad artikel

Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat

Artikelen

“Een warmer en grilliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor
binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen in de problemen komen, maar er zijn ook
ecosystemen, zoals sprengbeken en droge duinen, die mogelijk profiteren van soms meer neerslag en verdamping, soms langdurige droogte. De uitkomsten
zijn echter hoogst onzeker. Dat komt zowel door een aantal fundamentele tekortkomingen in de huidige generatie hydrologische modellen, als door
een gebrek aan kennis over de sturende ecohydrologische processen. Nieuw onderzoek moet soelaas bieden.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Runhaar, J., Ek, R. van, Hoek, D.J. van der – Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat – H2O 42(2009)16-17, p.37-40)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?