Vakblad artikel

Doorbraak voor gebruik van brak grondwater als alternatieve bron voor drinkwatervoorziening

Artikelen

“De winning en zuivering van brak grondwater is een aanlokkelijk alternatief voor de drinkwatersector. Brak grondwater is op veel locaties te winnen, het bevindt zich dieper in de bodem en is daardoor minder antropogeen beïnvloed. Het kan ingezet worden om de verzilting van bestaande winvelden te stabiliseren en brak grondwater is vrijgesteld van de grondwaterbelasting. De zuivering is technisch mogelijk door middel van omgekeerde osmose, waarbij het brakke water wordt gesplitst in een zoet permeaat en een concentraat met een hogere zoutconcentratie. De afvoer van dit concentraat vormt een grote belemmering voor de doorbraak van deze ‘nieuwe’ grondstof. Het infiltreren van het concentraat in de diepe ondergrond is een mogelijkheid waar wel aan werd gedacht, maar die omwille van vergunningen nooit serieus is onderzocht. Vitens en Brabant Water hebben nu besloten om in de praktijk de ontzilting en infiltratie te beproeven. De benodigde vergunningen zijn verleend, waarmee een belangrijke barrière is gepasseerd. In de loop van dit jaar worden de installaties in bedrijf genomen. ”

(Citaat: Oosterhof, A., Wolthek, N., et al. – Doorbraak voor gebruik van brak grondwater als alternatieve bron voor drinkwatervoorziening – H2O 42(2009)14-15, p.14-17)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?