Vakblad artikel

Het eigen gewicht van freatisch grondwater of nogmaals vergeten we iets?

Artikelen

“In de vierde aflevering van de rubriek Rare Reeksen presenteerden Perry de Louw en Roelof Stuurman een zeer diepe grondwaterstandsreeks, die in de loop van ruim anderhalf jaar vrijwel geen fluctuaties vertoonde. Er waren alleen veel hoogfrequente wiebeltjes te zien van maximaal 15 cm. In dit artikel diepen we het onderwerp verder uit. Het zal blijken dat het effect van (variaties van) het eigen gewicht van het freatisch grondwater wel onder bepaalde omstandigheden meetbaar moet zijn, maar dat het in het algemeen klein is ten opzichte van het effect dat de stroming van grondwater heeft op de stijghoogte in diepere aquifers. Alleen voor relatief goed afgesloten aquifers blijkt het effect niet verwaarloosbaar.”

(Citaat: Leenen, H., Maas, C. – Het eigen gewicht van freatisch grondwater of nogmaals vergeten we iets? – Stromingen 15(2009)2, p.17-30)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?