Vakblad artikel

De ecologische eisen van Natura 2000

Artikelen

“Vanwege de Habitatrichtlijn zijn in Nederland een groot aantal natuurgebieden aangewezen waar habitattypen voorkomen die op Europese schaal bedreigd zijn en extra bescherming behoeven. Voor het beheer van deze gebieden is inzicht nodig in de eisen die de habitattypen stellen aan de milieucondities. Daarom heeft de Directie Kennis van het ministerie van LNV aan onderzoeksinstelling KWR gevraagd aan te geven wat deze ecologische vereisten zijn. Dit artikel gaat in op hoe de ecologische vereisten bepaald zijn, en laat zien hoe ze kunnen worden geraadpleegd op de Natura 2000-website die Alterra in opdracht van LNV heeft ontwikkeld.”

(Citaat: Runhaar, J., Jalink, M.H., Fellinger, M., Hennekens, S. – De ecologische eisen van Natura 2000 – Vakblad Natuur Bos Landschap 6(2009)4, p.12-13)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?