Vakblad artikel

Toxiciteit stofmengsels in drinkwater naast stofgericht ook effectgericht beoordelen

Artikelen

“Met streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater willen de Nederlandse waterbedrijven nu en straks zorgen voor drinkwater van zeer goede kwaliteit. Een betrouwbare beoordeling van de chemische waterkwaliteit is hierbij van belang. De huidige chemische analyses kunnen niet het enorme aantal aan vaak onbekende stoffen detecteren dat in de bronnen voor de drinkwaterproductie kan voorkomen. Daarnaast ontbreken voor veel stoffen en hun afbraakproducten toxicologische gegevens, zodat hun gezondheidsrisico’s niet goed te schatten zijn. Ook is onbekend hoe de gecombineerde werking van verschillende stoffen de totale toxiciteit beinvloedt. In het kader van het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven is onderzocht hoe de toxicologische risicobeoordeling van complexe mengsels van stoffen in drinkwater het best vorm kan krijgen. Een evaluatie van de beschikbare methoden pleit voor integrale monitoring door toxicologische en chemische methoden te combineren.”

(Citaat: Oost, R. van der, Heringa, M., Wezel, A.P. van – Toxiciteit stofmengsels in drinkwater naast stofgericht ook effectgericht beoordelen – H2O 42(2009)7, p.37-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?