Vakblad artikel

Verstopping en regeneratie van infiltratieputten bij Waalsdorp

Artikelen

“Al 18 jaar bedrijft Duinwaterbedrijf Zuid-Holland met succes het diepinfiltratiesysteem Waalsdorp, waar voorgezuiverd Maaswater in het derde watervoerend
pakket wordt geinjecteerd en teruggewonnen. De laatste jaren blijkt uit monitoringsdata dat de infiltratieputten versneld aan het verstoppen zijn. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en KWR Watercycle Research Institute zijn op zoek gegaan naar de locatie, aard en oorzaak van deze putverstopping om zo een effectief regeneratieprogramma op te stellen en verstopping in de toekomst te minimaliseren. Uit het onderzoek blijkt dat de verstopping bestaat uit ijzer- en mangaanneerslagen en organische stof. Belangrijke conclusie is dat putverstopping beheersbaar is en geen belemmering hoeft te zijn voor de toepassing van diepinfiltratie.”

(Citaat: Bonte, M., Raat, K.J., Dammers/\, P., Stuyfzand, P.J. – Verstopping en regeneratie van infiltratieputten bij Waalsdorp – H2O 42(2009)7, p.40-43)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?