Vakblad artikel

Nieuwe wijze van rapporteren over de kwaliteit van drinkwater

Artikelen

“Sinds 1993 rapporteert Nederland evenals de andere Europese lidstaten aan de Europese Commissie in Brussel over de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Deze rapportage gaat via het RIVM, dat de door de Nederlandse waterbedrijven via het REWAB-systeem aangeleverde gegevens samenvat op basis van de
Europese Rapportagerichtlijn. In Brussel worden de Nederlandse gegevens beoordeeld en samen met de gegevens van de andere lidstaten verwerkt tot
Europese rapporten over telkens drie achtereenvolgende jaren.”

(Citaat: Vreeswijk, F., Hulsmann, A.D. – Nieuwe wijze van rapporteren over de kwaliteit van drinkwater -H2O 42(2009)7, p.23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?