Vakblad artikel

Europese drinkwaterwetgeving rijpt traag richting Water Safety Plans en nieuwe parameters

Artikelen

“De procedure voor de herziening van de Europese drinkwaterwetgeving verloopt degelijk maar traag. In 2009 wordt de Europese Commissie vervangen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat nog in 2009 een herziene richtlijn wordt voorgelegd. Toch tekenen de contouren van de herziening zich al langzaam af. Voor de Nederlandse waterleidingbedrijven en de Nederlandse overheid zitten de grootste veranderingen in de invoering van de risicobenadering; in andere lidstaten zullen de regels voor kleine leveringen meer gevolgen hebben. Voor iedereen ingrijpend zijn de Water Safety Plans die waterleidingbedrijven op zullen moeten stellen, voor zover dit nog niet gebeurd is. De veiligheidsplannen moeten volledig gedocumenteerd zijn en afhankelijk van de grootte van het leveringsgebied regelmatig worden gecontroleerd. Verificatie van de kwaliteit van het drinkwater aan de kraan blijft bestaan.”

(Citaat: Hulsmann, A.D. – Europese drinkwaterwetgeving rijpt traag richting Water Safety Plans en nieuwe parameters – H2O 42(2009)7, p.22-23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?