Vakblad artikel

Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen

Artikelen

“Met de natuur in de Nederlandse beekdallandschappen gaat het op een flink aantal plaatsen de goede kant op. Waar de afgelopen halve eeuw door intensiever grondgebruik monotone graslanden, rechtgetrokken beeklopen en een verarmd landschap waren ontstaan komen soorten als Gewone dotterbloem (Caltha palustris), Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens) en Roodborsttapuit (Saxicola torquata) weer vaker voor en wordt het voor beekdalen kenmerkende landschap hersteld. Desondanks liggen er nog grote herstelopgaven voor zowel terrestrische als aquatsche natuur. Dit artikel gaat in op gemaakte vorderingen met herstel en laat zien welke verdere vragen met betrekking tot herstel er in de beedalen liggen en welke aanvullende kennis daarvoor nodig is.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Bekker, R.M., Vegter, U., Vries, H.J. de – Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen – De Levende Natuur 110(2009)3, p. 138-142)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?