Vakblad artikel

Maatregelen in stroomgebieden onvoldoende voor drinkwater

Artikelen

“De inspraak op de onderliggende plannen van de stroomgebiedsbeheerplannen – provincia Ie plannen voor de waterhuishouding, waterschapsplannen en het Beheer en -ontwikkelplan Rijkswateren (BPRW) – is op 16 februari afgesloten. De drinkwaterbedrijven hebben gereageerd op de waterplannen. De reacties van de drinkwaterbedrijven vertonen veel overeenkomsten, met daarnaast een aantal gebiedsspecifieke punten (zie tabel pagina 3). De drinkwatersector plaatst kritische kanttekeningen bij de opgestelde plannen in de inspraak.”

(Citaat: Rijk, S. de – Maatregelen in stroomgebieden onvoldoende voor drinkwater; Visie van drinkwaterbedrijven op waterplannen – Waterspiegel Update 3(2009)mrt. p. 2-3)

Heeft u een vraag over deze publicatie?