Vakblad artikel

Drinken van de wind

Artikelen

“Een prototype van een omgekeerde osmose installatie in combinatie met een windmolen is opgebouwd en uitgetest op Curaçao. De windmolen produceert, volgens ontwerp, vijf m3 per dag bij een gemiddelde windsnelheid van zeven m/s. Nieuw aan het prototype is de directe aandrijving van de hogedrukpomp met windenergie. Hierdoor worden energieverliezen door de omzetting van mechanische energie naar electrische energie en terug naar mechanische energie vermeden. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van dure energieopslag. De permeaatproductie is afhankelijk van de windsnelheid en er is dus een permeaatbuff er noodzakelijk om periodes van lage windsnelheid of zelfs windstilte te overbruggen. Een volgende energiebesparing wordt bereikt door de energie uit het concentraat terug te winnen (energierecovery). De energierecovery unit wordt tevens gebruikt om de (water)recovery van het systeem laag te houden en vervuiling door scaling te voorkomen.”

(Citaat: Heijman, B., Rabinovitch, E., et al. – Drinken van de wind – H2O 42(2009)1, p.34-37)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?