Vakblad artikel

Verzilting bedreigt drinkwaterwinning Zuid-Holland

Artikelen

“Verzilting gaat in de toekomst voor problemen zorgen voor drinkwaterwinningen van Evides en Oasen. Als de adviezen van de Deltacommissie worden uitgevoerd (omleiden rivierwater richting IJsselmeer, verzilten Volkerak- Zoommeer, openzetten Haringvlietsluizen) zal de verzilting verergeren. Om de
drinkwatervoorziening veilig te stellen, zouden de winningen kunnen worden verplaatst. Voor het zuiveren kunnen ontziltingsinstallaties worden gebruikt. Maar aan die oplossingen kleven verschillende bezwaren, zo bleek op de bijeenkomst ‘Zoet IJsselmeer, zout Zuid-Holland’ op 14 november bij Oasen.”

(Citaat: Zwolsman, J.J.G. – Verzilting bedreigt drinkwaterwinning Zuid-Holland – H2O 41(2008)25/26, p.7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?