Vakblad artikel

Waar blijven de provincies? Visievorming over landschapsontwikkeling

Artikelen

“Om waardevolle landschappen te behouden moet er op hetjuiste ruimtelijke schaalniveau beleid worden gemaakt dat gedragen wordt door de bevolking. De aansturing van het beleid is de laatste jaren gedecentraliseerd van het rijk naar provincie en gemeente. Deze decentralisatie leidt nog onvoldoende tot het gewenste landschapsbehoud. De provincies zijn aan zet om de verrommeling van het landschap tegen te gaan en richting te geven aan de ontwikkeling van de waardevolle landschappen in Nederland.”

(Citaat: Dekker, S.C., Duel, H., et al. – Waar blijven de provincies? Visievorming over landschapsontwikkeling – Landschap 25 (2008) 4, p.195-201)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?