Vakblad artikel

Testcase glucocorticoïden als demonstratie van samenwerking in de watercyclus

Artikelen

“In oppervlaktewater komen zeer lage concentraties hormoonverstorende glucocorticoïden voor. Voor drinkwater, lijkt dat vooralsnog geen probleem, maar dat kan op termijn veranderen, bijvoorbeeld door wijzigingen van het klimaat. Drinkwaterbedrijven moeten waakzaam blijven tegen glucocorticoïden en vergelijkbare vervuilingen; ze moeten kennis ontwikkelen over mogelijke gezondheidseffecten, verwijderingsmethoden en mogelijkheden om te voorkomen dat deze stoffen de drinkwaterbronnen bereiken. Dat laatste vergt een watercyclusbrede aanpak, afweging en onderzoeksprogrammering. Alleen dan wordt duidelijk wáár in de watercyclus een probleem het meest effectief en efficiënt is op te lossen. Zo luidden enkele conclusies van de jaarlijkse BTO-bijeenkomst bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein.”

(Citaat: Sulmann, G. – Testcase glucocorticoïden als demonstratie van samenwerking in de watercyclus – H2O 41(2008)24, p.16-17)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?