Vakblad artikel

Legionella onder controle?

Artikelen

“Zo’n 150 controleurs en inspecteurs die zich bezighouden met het toezicht op de veiligheid van drinkwaterinstallaties waren op 8 oktober 2008 te gast bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het symposium ‘Legionella onder controle?’. De organisatie lag in handen van het ministerie van VROM, KWR Watercycle Research Institute, Vewin en het RIVM en had als doel informatie uit te wisselen tussen de medewerkers van de drinkwaterbedrijven die de controles op legionellapreventie uitvoeren en die van VROM-Inspectie die de regeling handhaven.”

(Citaat: Versteegh, A., Aa, M. van der, Dirksen, W., Groen, B., Kooij, D. van der, Treur, L., Reinhold, W. – Legionella onder controle? – H2O 41(2008)23, p.7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?