Vakblad artikel

Zijn membranen een waterdichte oplossing voor organische microverontreinigingen?

Artikelen

“De aanwezigheid van organische microverontreinigingen in de bronnen van het drinkwater is een groot (en nog groeiend) probleem voor de drinkwaterbedrijven. Omdat de verontreinigingsbronnen divers zijn en er vaak geen alternatieven voor het gebruik voorhanden zijn, worden steeds meer organische microverontreinigingen in steeds hogere concentraties in het oppervlaktewater (en ook in het grondwater) aangetroffen.”

(Citaat: Verliefde, A., Cornelissen, E.R., Verberk, J., Dijk, H. van – Zijn membranen een waterdichte oplossing voor organische microverontreinigingen? – H2O 41(2008)21, p. 32-35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?