Vakblad artikel

Meer zekerheid over veiligheid drinkwater

Artikelen

“Tweederde van het Nederlandse drinkwater wordt bereid uit grondwater. Door de lange verblijftijd van het water in de ondergrond en de filterende werking ervan, bevat het opgepompte water doorgaans geen ziektekiemen. In het wes­ten is onvoldoende grondwater beschikbaar. Daar wordt drinkwater gemaakt van oppervlakte­ water, zoals van de Rijn en de Maas. Waar mogelijk wordt dit water na voorzuivering geïnfiltreerd in de duinen. Het water stroomt dan enkele
weken door de ondergrond van de duinen, waarna het in kanalen of via putten wordt teruggewonnen en in een fabriek wordt nagezuiverd. Op een aantal plaatsen wordt oppervlaktewater direct gezuiverd met diverse zuiveringsprocessen. De Rijn en de Maas kunnen ziektekiemen (pathogene micro-organismen
zoals Cryptosporidium, Giardia , Campylobacter en enterovirussen) bevatten door lozingen van al dan niet behandeld afvalwater en door afspoeling van mest uit de landbouw. Zowel de zuivering via infiltratie in de duinen als de directe zuivering van oppervlaktewater moet voldoende barrière vormen tegen deze
ziektekiemen.”

(Citaat: Smeets, P.W.M.H. – Meer zekerheid over veiligheid drinkwater – Land + Water 48(2008)10, p.28-29)

Heeft u een vraag over deze publicatie?