Vakblad artikel

Bodemenergiesystemen in relatie tot grondwaterbescherming

Artikelen

“Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland groeit de laatste jaren exponentieel. De installaties leveren een bijdrage aan de gewenste emissiereductie van broeikasgassen en blijken bovendien vaak al na enkele jaren terugverdiend. Eindelijk een goede oplossing zonder nadelen, zo lijkt het. De rijksoverheid, regionale en lokale overheden stimuleren deze duurzame energievorm dan ook van harte. Er is echter één sector in Nederland die steeds vaker zorgen
uit om deze ongebreideldheid van de groei van bodemenergiesystemen: de drinkwatersector. De lange termijn effecten van grootschalige energieopslag op het bodemecosysteem zijn immers nog onbekend, tenmijl bodemenergie naar verwachting op een termijn van enkele jaren één van de grootste gebruikers zal zijn van de ondergrond. In dit artikel geven wij een overzicht van het vigerende en soms ontbrekende overheidsbeleid ten aanzien van bodemenergiesystemen
in relatie tot grondwaterbescherming, de visie van de drinkwaterbedrijven en de mogelijke risico’s en kansen die de opslag van energie in de bodem met zich mee brengt.”

(Citaat: Bonte, M., Berg, G.A. van den, Wezel, A.P. van – Bodemenergiesystemen in relatie tot grondwaterbescherming – Bodem 18(2008)5, p.22-26)

Heeft u een vraag over deze publicatie?