Vakblad artikel

Prestaties van UV-reactoren te voorspellen met modellen

Artikelen

“Binnen het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven (BTO) is een model ontwikkeld voor de voorspelling van de prestaties van UV-reactoren, dat
rekening houdt met onder meer de stroming in de reactor en de UV-lichtverdeling. Dit tweedimensionale model voorspelt de hoofdstroom van het water
door de reactor redelijk goed. In een vervolgproject binnen het TTIW Wetsus (programmatafel Geavanceerde schoonwatertechnologie) wordt dit model nu
onder meer uitgebreid naar de derde dimensie.”

(Citaat: Hofman, J.A.M.H., Shao, L., et al. – Prestaties van UV-reactoren te voorspellen met modellen – H2O 41 (2008) 19, p. 98-100)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?