Vakblad artikel

Storingen als early warning systeem voor conditie van leidingnetten

Artikelen

“Storingen aan het leidingnet kosten geld, leiden tot ondermaatse leveringsminuten en kunnen het imago van een waterbedrijf schaden. Maar storingen
leveren ook informatie over de conditie van het leidingnet; ze vormen als het ware een early warning system. Op basis van deze informatie kunnen
waterbedrijven het onderhoud van het leidingnet beter inrichten. Storings- en leidingsgegevens van AC-hoofdleidingen in Drenthe en Limburg zijn gebruikt
om bijvoorbeeld de relatie met weersomstandigheden, bodem en leeftijd van de leidingen te onderzoeken.”

(Citaat: Daal, K. van, Blokker, E.J.M., et al. – Storingen als early warning systeem voor conditie van leidingnetten – H2O 41 (2008) 19, p. 95-97)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?