Vakblad artikel

Chemische screening van grondwater voor drinkwaterbereiding

Artikelen

“Chemisch screeningsonderzoek in geselecteerde kwetsbare grondwaterwinningen in Nederland in de jaren 2005 tot en met 2007 toont aan dat in 20 van
de 25 onderzochte winningen stoffen in het grondwater voorkomen. In acht winningen ging het om meer dan tien verschillende stoffen, tot incidenteel
meer dan 30. Ruw geschatte totale concentraties bedroegen op enkele locaties meer dan 25 ╬╝g/l. Een beperkt aantal van de aangetroffen stoffen is
geïdentificeerd, waaronder enkele bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. De aangetroffen grondwaterverontreiniging is lokaal en te relateren aan
bovengronds of historisch bodemgebruik.”

(Citaat: Puijker, L.M., Leerdam, J.A. van, Wezel, A.P. van – Chemische screening van grondwater voor drinkwaterbereiding – H2O 41 (2008) 18, p. 43-46)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?