Vakblad artikel

Ontwikkelingen in de analyse van organische stoffen in water

Artikelen

“Ruim 70 medewerkers van waterleidingbedrijven, hoogheemraadschappen, onderzoeksinstituten en universiteiten in Nederland en Belgie bespraken op
13 maart in het Waterhuis in Nieuwegein de ontwikkelingen in de analyse van organische microverontreinigingen in water. De bijeenkomst was een initiatief
van Kiwa Water Research en werd ondersteund door Thermo Fisher Scientific, wereldwijd leverancier van laboratoriumbenodigdheden.”

(Citaat: Leerdam, J.A. van – Ontwikkelingen in de analyse van organische stoffen in water – H2O 41 (2008) 13, p.21)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?