Vakblad artikel

Interview (A. Verliefde) - Meer inzicht in zuiverende werking membranen bij drinkwaterbereiding

Artikelen

“In oppervlaktewater dat gebruik wordt voor drinkwaterbereiding komen steeds hogere concentraties ongewenste organische microverontreinigingen voor. Het gaat onder meer om geneesmiddelen, hormoonverstorenede stoffen en bestrijdingsmiddelen. Promovendus Arne Verliefde onderzoekt hoe drinkwaterbedrijven deze stoffen met membraanfiltratie kunnen verwijderen. Ook kijkt hij of op basis van de chemische structuur van een stof is te voorspellen welk percentage ervan tegengehouden wordt door een bepaald type membraan.”

(Citaat: Juijn, P. Interview (Verliefde, A.R.D.) – Meer inzicht in zuiverende werking membranen bij drinkwaterbereiding – Contact (2008)nr.2, p.14-15)

Heeft u een vraag over deze publicatie?