Vakblad artikel

Visie op en streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater

Artikelen

“De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen. Het gebruik van tal van milieuvreemde stoff en in de maatschappij leidt echter onvermijdelijk tot verontreiniging van de drinkwaterbronnen. Verbeterde analytisch-chemische methoden laten zien dat voor diverse stoff en in drinkwater het begrip ‘niet aantoonbaar’ niet langer realistisch is, ondanks toepassing van geavanceerde zuiveringstechnieken. Dergelijke waarnemingen veroorzaken onzekerheid over de waterkwaliteit, mede door het ontbreken van specifi eke wettelijke kwaliteitseisen. Daarom zijn in de BTO Expertgroep Waterkwaliteit-Q21 streefwaarden afgeleid voor de minimumconcentratie van milieuvreemde stoff en in drinkwater. Beneden deze concentraties zijn geen nadelige eff ecten te verwachten. De streefwaarden kunnen dienen als richtlijn bij het defi niëren van onderzoek en bij het nemen van preventieve of curatieve maatregelen.”

(Citaat: Hoek, J.P. van der, Stoks, P., et al. – Visie op en streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater – H2O 41 (2008) 4, p.33-35)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?