Vakblad artikel

Interview J.P.M. Witte - Waterbeheer ten bate van biodiversiteit

Artikelen

“Op 28 februari houdt Flip Witte zijn inaugurele rede aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sinds 1 maart 2007 is hij daar bijzonder hoogleraar (voor één dag per week) bij de afdeling Systeemecologie. Zijn werk heeft veel met waterbeheer te maken. Michael van der Valk sprak met hem.
Witte opent het gesprek somber: “Ik denk dat we als mensen nauwelijks inzicht hebben in de schadelijke gevolgen van ons handelen. In die schaarse gevallen dat we dat inzicht wel hebben, zijn we nauwelijks in staat ons gedrag daarop aan te passen.””

(Citaat: Valk, M. van der – Interview J.P.M. Witte – Waterbeheer ten bate van biodiversiteit – H2O 41(2008)4, p.20-21)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?