Vakblad artikel

Herstel natte bossen met water uit zuiveringsmoerassen

Artikelen

“Botanisch waardevolle natte bossen worden steeds zeldzamer, vooral door verdroging en eutrofiering. In Het Lankheet onderzoeken KIWA en Alterra al enkele jaren of bevloeiing kan heIpen de kwaliteit van beekbegeIeidende, natte bossen te verhogen. In de eerste jaren werd er bevloeid met basenrijk oppervIaktewater, maar in droge jaren was er hiervoor niet genoeg water beschikbaar. Sinds de aanleg van de zuiveringsmoerassen (zie artikel pagina 6) kan water voortaan via stuwen gereguleerd naar de natte bossen geleid worden. Helaas zijn de bossen zelfs in de zomer nu vaak te nat, door kwel vanuit de zuiveringsmoerassen, dus er zullen zeker nog aanpassingen in de lokaIe waterhuishouding nodig zijn. Toch zijn de eerste resultaten bemoedigend. Een strategische plaatsing van zuiveringsmoerassen bij verdroogde natuurgebieden kan een interessant instrument zijn bij vernatting.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Hommel, P., et al. – Herstel natte bossen met water uit zuiveringsmoerassen – Vakblad Natuur Bos Landschap 5 (2008) 5, p.11-14)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?