Vakblad artikel

Kanttekeningen bij oorzaak en gevolg van numerieke verdroging

Artikelen

“Naar aanleiding van het platformartikel ‘Oorzaak en gevolg van numerieke verdroging’ van Van der Gaast, Vroon en Massop in nummer 5 van 7 maart jl.
is een reactie binnengekomen van onderzoekers die bij Kiwa Water Research werken. In deze reactie betogen ondergetekenden dat zij in het aangedragen
materiaal geen reden zien om aan te nemen dat iets systematisch is misgegaan bij het inschatten van de omvang van de verdroging. Ze hebben ook
bedenkingen bij de suggestie dat het eff ect van hydrologische maatregelen doorgaans verkeerd wordt ingeschat. Hun conclusie is dat resultaten van
onderzoek al vertaald zijn naar beleidsconsequenties, nog voordat een goede inhoudelijke wetenschappelijke discussie heeft plaatsgevonden. Een orgaan dat
de communicatie tussen onderzoek en beleid faciliteert, wordt node gemist.”

(Citaat: Maas, K., Asmuth, J.R. von, Runhaar, J. – Kanttekeningen bij oorzaak en gevolg van numerieke verdroging – H2O 41 (2008) 9, p.22-24)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?