Vakblad artikel

Microbiologische risicoanalyse bij drinkwaterzuivering

Artikelen

“Nederlands drinkwater is veilig, maar hoe veilig? Ziekteverwekkende micro-organismen en indicatororganismen zoals E. coli worden vrijwel niet aangetroffen in het drinkwater, maar zeer lage aantallen micro-organismen kunnen toch relevant zijn voor de volksgezondheid. Om te bepalen hoe veilig drinkwater is, moet daarom worden bepaald hoe effectief een drinkwaterzuivering micro-organismen verwijdert. Patrick Smeets heeft methoden ontwikkeld waarbij zowel de effectiviteit van de zuivering als de onzekerheid hierover worden berekend. Hij promoveerde hierop op 15 april aan de TU Delft.”

(Citaat: Smeets, P.W.M.H. – Microbiologische risicoanalyse bij drinkwaterzuivering – H2O 41 (2008) 8, p.19)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?