Vakblad artikel

Inactivatie van Campylobacter door UV-licht

Artikelen

“De verwijderingscapaciteit van pathogene micro-organismen is de belangrijkste factor bij de systeemkeuze van het zuiveringsproces bij de nieuwe oppervlaktewaterzuivering De Punt van Waterbedrijf Groningen. Daarbij wordt zwaar ingezet op het gebruik van UV voor de inactivatie van Campylobacter.”

(Citaat: Wübbels, G., Schaap, M., Medema, G.J. – Inactivatie van Campylobacter door UV-licht – H2O 41(2008)8, p.38-39)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?