Vakblad artikel

Water en energie

Artikelen

“Dat de kwaliteit en de kosten niet de enige belangrijke kwesties zijn bij de behandeling van (afval)water, bleek op de workshop ‘Energie en Water’ op 20 en
21 februari in Londen. De Global Water Research Coalition (GWRC) verzorgde de bijeenkomst vanwege de verwachte ontwikkeling van het klimaat en de emissie
van broeikasgassen, maar ook vanwege de stijgende prijs van energie. Leden en gastsprekers dachten onder leiding van GWRC-directeur Frans Schulting na
over de mogelijkheden om de energie-effi ciëntie te vergroten en de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De workshop leidde tot een gezamenlijke
langetermijnvisie en voorstellen voor projecten om de watersector te ondersteunen bij het optimaliseren van de energiehuishouding in de watercyclus.”

(Citaat: Hofman, J.A.M.H., Palsma, B., et al. – Water en energie – H2O 41 (2008) 7, p.20)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?