Vakblad artikel

"Nederlands" drinkwater uit Chinese kranen

Artikelen

“De wereld heeft behoefte aan compacte, efficiënte technieken voor de productie van drink- en proceswater. De Nederlandse watersector neemt de leiding in de ontwikkeling van deze technieken. Op 28 februari 2008 is een tweetal contracten ondertekend tussen de Nederlandse en Chinese watersector. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie staat hierin centraal. Kenmerkend voor de werkwijze en belangrijke succesfactor is ‘co-makership’ tussen eindgebruikers, technologieleveranciers en kennisinstellingen ter plaatse en in Nederland. Allen participeren in de ontwikkeling en zijn daardoor vanaf het begin nauw betrokken bij het proces. De gehele Nederlandse watersector heeft voordeel van deze innovaties.”

(Citaat: Wielinga, R., Splinter, J. – Nederlands drinkwater uit Chinese kranen – H2O 41(2008)7, p.9-10)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?