Vakblad artikel

Nitraatproblemen op zandgronden verder gekwantificeerd

Artikelen

“Met het hydrochemische modelinstrument RESPOND hebben Kiwa Water Research en Vitens een pilotstudie in Overijssel verricht naar de te verwachten
gevolgen van de nitraatbelasting voor de drinkwaterkwaliteit. De uitkomsten wijzen erop dat het mestbeleid zijn vruchten begint af te werpen.”

(Citaat: Jonge, M. de, Vink, K. – Nitraatproblemen op zandgronden verder gekwantificeerd – H2O 41 (2008) 7, p.41-43)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?