Vakblad artikel

Verblijftijden in vertakt en vermaasd distibutienet op basis van EGV

Artikelen

“Voor waterbedrijven is het belangrijk om de verblijftijd van drinkwater in het leidingnet te kunnen meten. Verblijftijden zijn nodig om leidingnetberekeningen
te kunnen valideren. In een klein distributienet met 147 woningen in Benthuizen zijn verblijftijden gemeten door zout te doseren en vervolgens de toe- en afname van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) te meten op het doseerpunt en drie meetpunten in de wijk. Door gebruik te maken van een statische menger en een volumeproportionele toevoeging van zout werd bereikt dat het EGV snel toenam en weer afnam bij het stoppen van de toevoeging. Door afwisselend vier uur wel en vier uur niet te doseren, kon de variatie van de verblijftijd over de dag in beeld worden gebracht. Het net is doorgemeten in een vertakte en een vermaasde confi guratie. Het is voor het eerst dat deze verblijftijdmeting succesvol in Nederland is toegepast.”

(Citaat: Beverloo, H., Blokker, E.J.M., Roer, M. van der – Verblijftijden in vertakt en vermaasd distibutienet op basis van EGV – H2O 41 (2008) 7, p.44-46)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?