Vakblad artikel

Kunstmatiege infiltratie veelbelovend Nederlands exportproduct

Artikelen

“Wereldwijd moeten waterbeheerders omgaan met veranderingen in het klimaat en de waterkwaliteit en moeizame bestuurlijke processen. Daarbij kan de Nederlandse kennis en ervaring met kunstmatige infi ltratie van (voor gezuiverd) oppervlaktewater in de ondergrond uitstekend van pas komen. Nederlandse technieken voor ondergrondse opslag van (drink) water en kennis van het gedrag van gevaarlijke stoff en als geneesmiddelen en pesticiden én arseen tijdens bodempassage vormen een prachtig exportproduct. Een aantal Nederlandse infi ltratiedeskundigen vindt het tijd daar meer werk van te maken en ziet mogelijkheden voor samenwerking met deskundigen uit onder meer Australië, de Verenigde Staten en Duitsland. Hun suggesties vindt u hier gebundeld, gecombineerd met een impressie van het internationale symposium ISMAR6.”

(Citaat: Kooiman, J.W., Jonge, H. de, et al. – Kunstmatiege infiltratie veelbelovend Nederlands exportproduct – H2O 41 (2008) 7, p.10-12)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?