Vakblad artikel

Stand van de techniek rond beheer waterleidingnet

Artikelen

“Op internationaal (onderzoeks)gebied bestaat volop belangstelling voor de ondergrondse leidingen, zo bleek uit de vele bijdragen tijdens de tweede
IWA-conferentie ‘Leading Edge Strategic Asset Management’ (LESAM), die vorig jaar oktober plaatsvond in Lissabon. De conferentie gaf een goed overzicht van de internationale activiteiten op het gebied van kosten en baten van ondergrondse leidingen. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van de techniek en evalueert het Nederlandse onderzoek op het gebied van ondergrondse infrastructuur mede vanuit internationaal perspectief. Samenwerken met de juiste (buitenlandse) partijen kan de Nederlandse drinkwatersector nog veel vooruitgang opleveren.”

(Citaat: Blokker, E.J.M., Vloerbergh, I. – Stand van de techniek rond beheer waterleidingnet – H2O 41 (2008) 7, p.16-17)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?