Vakblad artikel

Interview (J. Vreeburg) - Vervuiling distributienet komt uit de zuivering

Artikelen

“Het is geen vanzelfsprekendheid dat het met veel zorg bereide drinkwater ook schoon en helder uit de kraan komt. Tussen de reinwaterkelder en die
kraan zit namelijk het stelsel van transport- en distributieleidingen dat ook goed ontworpen, aangelegd en onderhouden dient te worden. Zeker niet het
onderdeel van de drinkwatervoorziening dat de meeste aandacht krijgt. Wel een wereld met een eigen leven. Ook het onderdeel waar iedere klant direct mee
te maken heeft. Aanleiding om voor dit themanummer een gesprek te hebben met dr. ir. Jan Vreeburg, senior onderzoeker bij Kiwa Water Research, tevens als
onderzoeker / docent aan de TU Delft verbonden. Vorig jaar gepromoveerd op de resultaten van jarenlang onderzoek naar het functioneren van het distributiestelsel.”

(Citaat: Gast, M. – Interview (Vreeburg, J.H.G.) – Vervuiling distributienet komt uit de zuivering – H2O 41 (2008) 7, p.14-15

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?