Vakblad artikel

Techneau faciliteert inspelen op mondiale watertrends

Artikelen

“In onze maatschappij zien we veel ontwikkelingen die van grote betekenis (kunnen) zijn voor de watersector. Het is belangrijk om die ontwikkelingen te
onderkennen en er tijdig op in te spelen. Het recent uitgekomen Techneaurapport ‘Global trends aff ecting the water cycle: Winds of change in the world of
water’ beschrijft trends die de watersector zullen beïnvloeden. Daarbij is samen met de Global Water Research Coalition gekeken naar de watersector in haar
volle breedte: niet alleen naar drinkwater, maar ook naar afvalwater, sanitatie en andere wateraspecten.”

(Citaat: Segrave, A.J., Koerselman, W., Hoven, T.J.J. van den – Techneau faciliteert inspelen op mondiale watertrends – H2O 41 (2008) 3, p.14-15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?