Vakblad artikel

Toekomst van de kwaliteit van drinkwaterbronnen en zuiveringsmethoden

Artikelen

“Klimaatverandering, medicijnresten in oppervlaktewater, nieuwe zuiveringstechnologieën. We lezen erover in de krant en in H2O, maar wat betekenen
deze ontwikkelingen voor de toekomst van het drinkwaterproductieproces? Inhoudelijk deskundigen uit de drinkwatersector hebben een inschatting
gemaakt hoe de kwaliteit van drinkwaterbronnen en productiemethoden zich zullen ontwikkelen in vier toekomstbeelden. In drie van de vier geschetste
toekomstbeelden blijkt de kwaliteit van bronnen gelijk te blijven of te verbeteren. Zuiveringsmethoden zijn in 2020 eff ectiever en kunnen tegen
lagere kosten worden bedreven. Omdat niet te verwachten is dat verontreinigingen in de bronnen helemaal zullen verdwijnen, blijven geavanceerde
zuiveringstechnieken nodig.”

(Citaat: Mons, M., Frijns, J.A.G., Hummelen, A.M. – Toekomst van de kwaliteit van drinkwaterbronnen en zuiveringsmethoden – H2O 41 (2008) 2, p.28-29)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?