Vakblad artikel

Biologische ontijzering aantrekkelijk voor grondwaterwinningen met twee filtratiestappen

Artikelen

“Nederlandse waterbedrijven verwijderen ijzer voornamelijk fysisch-chemisch, via flocculente of adsorptieve ontijzering. Biologische ontijzering kan een
hogere ijzerbelasting en fi ltratiesnelheid aan, waardoor tot meer dan de helft aan filteroppervlak kan worden bespaard. Bovendien zijn lange filterlooptijden
mogelijk en ligt het spoelwaterverbruik vaak 90 procent lager. De techniek tolereert variaties van meer dan 50 procent in ijzerconcentratie en filtratiesnelheid.
Wel is een extra beluchting nodig om aan de wettelijk vereiste twee milligram per liter zuurstof te voldoen, want biologische ontijzering vindt bij lage zuurstofconcentraties plaats. Daardoor worden ammonium en mangaan nauwelijks verwijderd. Hiervoor is een tweede filtratiestap nodig. Op grondwaterwinningen waar al twee filtratiestappen in gebruik zijn, kan biologische ontijzering grote voordelen bieden.”

(Citaat: Ridder, D. de, Bruins, J., et al. – Biologische ontijzering aantrekkelijk voor grondwaterwinningen met twee filtratiestappen – H2O 41(2008)16, p.14-15)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?