Vakblad artikel

Presentatie klimaatneutrale waterketen heeft vooral voorbeeldfunctie

Artikelen

“De noodzaak tot klimaatneutraal werken is ook tot de waterketen doorgedrongen. Om de mogelijkheden van klimaatneutraal werken in kaart te brengen, is hiernaar onderzoek verricht. De belangrijkste (eerste) uitkomsten luiden dat in de waterketen, zowel op technisch als op sociaal vlak, mogelijkheden bestaan om klimaatneutraler te werken. De vraag is echter of dat ook moet gebeuren: de bijdrage van de watersector aan het Nederlandse ‘Global Warming Potential’ (GWP) bedraagt namelijk slechts ongeveer 0,8 procent. Zelfs als de watersector dat weet te halveren, is het eff ect op het totaal niet heel groot. Maar juist van de watersector, die een groot gedeelte van de verwachte gevolgen van de klimaatverandering moet opvangen, mag een voorbeeldfunctie worden verwacht. Dat bleek op het KVWN/NVA-symposium ‘Op weg naar een klimaatneutrale waterketen’ op 2 juli in Nieuwegein. Daar werden de resultaten van de studie, uitgevoerd door Kiwa Water Research en Grontmij (met ondersteuning van VROM en STOWA), bekendgemaakt.”

(Citaat: Frijns, J.A.G. – Presentatie klimaatneutrale waterketen heeft vooral voorbeeldfunctie – KVWN/NVA symposium Nieuwegein 02-07-08; H2O 41 (2008) 14-15, p.5)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?