Vakblad artikel

Invloed van de watertemperatuur op het gedrag van legionella in leidingen van divers materiaal

Artikelen

“De watersamenstelling en de aard van de toegepaste leidingmaterialen zijn van invloed op de biofilmvorming in drinkwaterleidingen. Een toename van de biofilm bij temperaturen tussen 25 en 45°C vergroot de kans op aanwezigheid van legionellabacteriën. In een proefleidinginstallatie met een huishoudelijk tappatroon, in leidingen van vier verschillende materialen (koper, RVS, PEX of PVC-C), is het eff ect onderzocht van de temperatuur (25, 45, 55 en 60°C)
op de concentratie van Legionella pneumophila in de biofilm en in het water. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Uneto-VNI, Copper Benelux en
Arnomij Leidingsystemen in het laboratorium van Kiwa Water Research in Nieuwegein met het daar beschikbare drinkwater. Uit de resultaten blijkt dat de
aard van het leidingmateriaal geen invloed heeft wanneer men zich houdt aan het thermisch beheer (koud water <25°C en warm water >60°C). Voor woning-
installaties wordt in NEN 1006 een warmwatertemperatuur voorgeschreven van 55°C of hoger. Alleen bij koper was sprake van voldoende thermische desinfectie bij een temperatuur van 55°C. Bij de andere materialen was dit het geval bij een temperatuur van 60°C. Voor woninginstallaties wordt daarom
aanbevolen de norm van 55°C te verhogen tot 60°C.”

(Citaat: Oesterholt, F.I.H.M., Veenendaal, H.R., Kooij, D. van der – Invloed van de watertemperatuur op het gedrag van legionella in leidingen van divers materiaal – H2O (2007)23, p.39-41)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?