BTO rapport - BTO 2013.228(s)

Moleculaire methoden voor kwantificatie en identificatie van Aeromonas in drinkwater

Rapporten

Aeromonas is een wettelijke parameter volgens het drinkwaterbesluit in Nederland en dient als
indicator voor nagroei in het distributiesysteem. Momenteel wordt het aantal kolonievormende
eenheden van Aeromonas in drinkwater bepaald met behulp van een selectief agarmedium dat
bij 30°C wordt geïncubeerd. In een onderzoek dat liep van 1988 tot 1994 zijn kolonies van
Aeromonas ook tot soortsniveau gekarakteriseerd met behulp van biochemische testen. Uit deze
biochemische karakterisering is naar voren gekomen dat voornamelijk Aeromonas hydrophila, A.
caviae en A. sobria in het Nederlandse drinkwater voorkomt. Sindsdien is de taxonomie van
Aeromonas echter ingrijpend veranderd, omdat tegenwoordig moleculaire typeringsmethoden
worden gebruikt voor identificatie tot soortsniveau. In deze studie is onderzocht of Aeromonas
in drinkwater ook gekwantificeerd kan worden met behulp van een specifieke kwantitatieve
PCR-methode (qPCR) en welke Aeromonas-soorten voorkomen in het drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?