BTO rapport - BTO 2013.221(s)

Stuurparameters Actieve Kool Deelrapport 3

Rapporten

Actieve kool wordt wereldwijd op tal van plaatsen ingezet om ongewenste materialen zoals organische
verbindingen of metaalionen, te verwijderen. In de jaren ’80 en ’90 hebben vele Nederlandse en Vlaamse
waterleidingsbedrijven filters van actieve koolstof met korrelstructuur (GAC) geïnstalleerd.
Tegenwoordig zijn de meeste zuiveringsstations ten behoeve van drinkwaterproductie die
oppervlaktewater of oeverfiltraat als ruw waterbron gebruiken, uitgerust met deze actief-koolfilters
(AKFs).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?