BTO rapport - BTO 2013.211(s)

Gewasfactoren en potentiele verdamping; geen robuuste combinatie

Rapporten

Metingen en proceskennis vereist voor betrouwbare verdampingsberekening in grondwatermodellen
Samen met de neerslag, bepaalt de verdamping de hoeveelheid water die doorsijpelt naar het
grondwater. Een betrouwbare bepaling van de verdamping in hydrologische modellen is daarom van
belang voor betrouwbare simulaties van bijvoorbeeld de grondwateraanvulling en
grondwaterstandsdynamiek. Dat geldt voor de heersende weerscondities, waarbij het effect van een
waterhuishoudkundige maatregel moet worden berekend, maar ook voor scenarioanalyses zoals
klimaatprojecties. Dit onderzoek toont aan dat het gebruik van empirische gewasfactoren voor het
vaststellen van de potentiële verdamping, wat ‘standaard’ is in Nederlandse hydrologische modellen,
systematisch onjuiste waarden oplevert. Vooral voor bossen kan de fout in het neerslagoverschot
door gebruik van gewasfactoren tientallen procenten bedragen, zelfs als verdamping van
interceptiewater expliciet wordt gesimuleerd. Investeren in meetgegevens en een verbeterde
schematisering van de potentiële en actuele verdamping in hydrologische modellen is nodig voor
betrouwbare hydrologische analyses. Zowel voor het huidige klimaat, als voor het klimaat van de
(nabije) toekomst.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?