BTO rapport - BTO 2013.206(s)

Berekening van kalk koolzuurevenwichten in drinkwater

Rapporten

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de factoren en parameters die een rol spelen in
kalkevenwichten en het inschatten van het risico op kalkafzetting: Totale Hardheid (TH),
verzadigingsindex (SI), PACC (in praktijk afzetbaar calcium carbonaat), TACC90 (theoretisch afzetbaar
calciumcarbonaat bij 90 ºC), TAC (totaal anorganisch koolstof) en de nucleatie index (NI). De betekenis
en eventuele grenswaarden voor deze grootheden zijn in dit rapport aangegeven:
• 1,0 < TH < 1,8 (mmol/L) Hierbij is de ondergrens een wettelijke eis voor drinkwater dat een hardheidscorrectie of ontzouting heeft ondergaan. De bovengrens is een aanbeveling; • SI > -0,2
• TAC > 1,0 mmol/L
• Bij TACC90 < 0,6 mol/L geen noemenswaardige problemen verwacht met kalkafzetting, bij 0,6 < TACC90 < 1,2 mogelijk problemen bij verwarming. In Nederland speelt opname van calcium (en magnesium) vanuit drinkwater geen rol in de volksgezondheid, omdat de inname via voedsel voldoende is.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?