BTO rapport - BTO 2013.061

Watergerelateerde energiediensten achter de meter - inventarisatie

Rapporten

Juist ‘achter de watermeter’ – bij de huishoudelijke klant thuis – bestaan kansen voor energiewinst in de waterketen. Dit rapport verkent welke rol hierin is weggelegd voor de drinkwaterbedrijven. Het doel is om zowel de technische ontwikkelingen als mogelijke rollen van het waterbedrijf met betrekking tot watergerelateerde huishoudelijke energiebesparing in beeld te brengen, zowel vanuit de perspectieven van de drinkwaterbedrijven zelf als vanuit het perspectief van de consument. Het onderzoek is erop gericht om de waterbedrijven bouwstenen aan te reiken zodat zij hun rol ten aanzien van watergerelateerde energiediensten bewust kunnen bepalen.
Allereerst is hiertoe een overzicht opgesteld van bestaande watergerelateerde technische innovaties die het huishoudelijk energieverbruik reduceren en/of terugwinnen, op basis van informatie van Milieu Centraal, ingedeeld in drie categorieën: 1 Warmtewinning en -hergebruik (zonneboiler, douchewarmtewisselaar)
2 Beperken warmwaterverbruik in huishoudens (douchespaarkop, hot-fill wasmachine) 3 Energie besparen door registreren en anticiperen (slimme meters, verbruiksmanagers)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?