BTO rapport - BTO 2013.058

Verbruikspatronenbibliotheek

Rapporten

Belang: meer detail in leidingnetmodel geeft realistischer beeld van hydraulica in het net en waterkwaliteit
Drinkwaterbedrijven maken steeds vaker gebruik van gedetailleerdere, één-op-één leidingnetmodellen voor leveringszekerheidsanalyse en ontwerp. Hierdoor ontstaat er een realistischer beeld van de hydraulica in het leidingnet, dat met name interessant is voor de waterkwaliteit. Tot voor kort bevatten leidingnetmodellen vooral de grotere (transport)leidingen en waren ook verbruikspatronen op basis van het gemeten verbruik van een voorzieningsgebied van bijvoorbeeld een pompstation afdoende. Nu ook de distributieleidingen meegenomen worden, zijn gedetailleerde verbruikspatronen nodig: niet meer op het niveau van een wijk, maar van individuele verbruikers die immers allemaal een eigen specifiek dagelijks waterverbruik vertonen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?