BTO rapport - BTO 2013.037

Effect van leeftijd op de groeibevorderende eigenschappen van PVC-U en PE in contact met drinkwater

Rapporten

Bij distributie van drinkwater is het van belang dat de juiste materiaalkeuze voor
leidingsystemen (buizen en fittingen) wordt gemaakt. Op dit moment bestaat meer dan
de helft van het drinkwaternet (transport en distributie) in Nederland uit hard
polyvinylchloride (PVC-U). Dit materiaal is vrijwel niet groeibevorderend. Daarnaast
worden steeds vaker diverse typen polyetheen (PE) toegepast, met name voor
dienstleidingen en aansluitingen naar de woning. Dit type leidingen kunnen onder
bepaalde omstandigheden de groei van micro-organismen (aanzienlijk) versterken.
Geïnduceerde groei van de micro-organismen aan het buiswandoppervlak kan
uiteindelijk leiden tot kwaliteitsvermindering van het geleverde drinkwater.
Beoordeling van de microbiologische groeipotentie van leidingmaterialen dient
daarom deel uit te maken van de procedure voor de selectie van leidingmaterialen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?